Ağ ve Network Çözümleri

Genel Bakış

Hafif akım internet kablolarında liderin en güçlü markası REÇBER ve HES ile çalışıyoruz. Yeni kurulan ofislerinize sektörün en güvenilir markalarıyla güç verebiliriz, mevcut kablo altyapılarınızı güçlendirebilir veya yenileyebiliriz. Böylelikle sel, yangın vb. doğal afetlere karşı esneklik ve dayanıklılığı en üst seviyede tutabilirsiniz.

Ağ yapısının projelendirilmesi
Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının montajı 
Ağ cihazlarının, kabinlerin, panellerin montajı
Ağ cihazlarının kurulumu, ayarlanması, çalıştırılması
Ağ sunucu işletim sitemleri kurulumu (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Novell Netware Server gibi)
Ağ ve Internet hizmetlerinin kurulumu (aktif directory, novell nds, dns, web server, exchange server, SQL server gibi hizmetlerin kurulması)
Ağ ve Internet hizmetlerinin ayarlanması, düzenlenmesi (Kullanıcı yetkilendirme; dosya, yazıcı vs. kaynakların paylaştırılması vb. Ağ Sorun Giderme / Düzenleme Hizmetleri
Ağ yapısının yeniden projelendirilmesi, proje hatalarının tespiti
Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının yenilenmesi
Ağda yavaşlık, bağlantı sorunları gibi sorunların çözülmesi
Ağ cihazlarının sorunlarının çözülmesi, ayarlanması, çalıştırılması.
Ağ sunucu işletim sitemleri sorunlarının çözülmesi (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003-2019, Novell Netware Server gibi)
Ağ ve Internet hizmetlerinin sorunlarının çözülmesi (aktif directory, novell nds, dns, web server, exchange server, SQL server gibi)